Εξοπλισμός Επιβίωσης

Είτε σε εκδρομή, είτε σε camping, είτε σε συνθήκες επιβίωσης, χρειάζεστε τον κατάλληλο εξοπλισμό, διότι στη φύση δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε όπως στο σπίτι σας.