Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων

Για την επίλυση άλλων τυχόν προβλημάτων ή διαφορών, μπορείτε:

α. να τηλεφωνήσετε στο 2310 521010

β. ή να στείλετε email στο [email protected]

γ. ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επίλυσης διαφορών στο primashop.gr

Φόρμα επίλυσης προβλημάτων

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε