Όροι χρήσης

1. Από την αρχή δηλώνεται, ότι η πλοήγηση στον ιστότοπο (site), primashop.gr και οποιαδήποτε χρήση του και οποιαδήποτε αγορά από αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτα εκ μέρους του κάθε χρήστη την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης στο σύνολό τους.

2. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (http://www.primashop.gr) χρησιμοποιείται από την  εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΑΡΒΕΑ MON. ΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με αριθμό ΓΕΜΗ 124273404000 και ΑΦΜ 800470699, η οποία προβαίνει σε πωλήσεις από απόσταση και παρέχει υπηρεσίες, προς κάθε ενδιαφερόμενο καταναλωτή/χρήστη.

3. Οι όροι χρήσης αποτελούν το σύνολο των δεδομένων που παρέχονται με το παρόν κείμενο. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του επισκέπτη/χρήστη ή του Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς.

4. Οι όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν και γίνονται αποδεκτοί από τον κάθε χρήστη όπως ισχύουν κατά την διάρκεια της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

5. Πολιτική COOKIES

Τα cookies είναι πολύ μικρά κείμενα, που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στον υπολογιστή, το  laptop, το Smartphone ή το tablet σου κλπ (Chrome, Mozilla Firefox, Opera κλπ.), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία και χρήση του site μας όταν το επισκέπτεστε. Βοηθούν να βλέπει ο χρήστης περισσότερα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και όχι να του σερβίρονται ανούσιες για αυτόν διαφημίσεις και προτάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούνται. 

6. Παρεχόμενες Πληροφορίες, υπηρεσίες & Προϊόντα

Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται για τα προϊόντα που διατίθενται, προέρχεται από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Η εταιρία παρέχει τις πληροφορίες αυτές, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τόσο από πλευράς του κατασκευαστή, όσο και από πλευράς του προσωπικού που τις μεταφόρτωσε στον παρόντα ιστότοπο και που έχουν διαφύγει της προσοχής ή προέκυψαν ακούσια από δυσλειτουργία της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

7. ΠεριορισμόςΑποποίηση ευθύνης

7.α. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα primashop.gr, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία ανήκει, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ομοίως ουδεμία ευθύνη φέρει, για πράξεις, παραλείψεις, ή παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του primashop.gr. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους, καθώς παρέχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς παρέχονται από τους προμηθευτές των προϊόντων ή τους παρόχους των υπηρεσιών» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Πελάτες ή επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7.β.  Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει την υποχρέωση, ούτε τη δυνατότητα να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.γ.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.δ.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή (ανάρτησή) τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

7.ε. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. Υποχρεώσεις του χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του primashop.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο, χρέωση SMS, κτλ), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

9. Διαφημίσεις – Προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

Στο διαδικτυακό τόπο primashop.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής, οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) των διαφημίσεων και των προσφορών, εκ μέρους των Πελατών της. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

10. Τρόπος Αποστολής

Όλα τα προϊόντα που παραγγέλνετε από το primashop.gr αποστέλλονται με ταχυμεταφορές (Courier), εκεί που εσείς ορίζετε. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ μεγάλου όγκου ή βάρους των προϊόντων, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, ώστε να ορίσουμε άλλον τρόπο αποστολής (π.χ. μεταφορική εταιρεία).

11. Τμηματική αποστολή – Τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα

Υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα που παραγγέλνετε να μην είναι διαθέσιμο άμεσα. Τότε για να μην καθυστερήσει η παραγγελία σας, θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικά, ώστε μετά από έγκριση σας να αποστείλουμε άμεσα τα τυχόν υπόλοιπα προϊόντα της παραγγελίας σας και μετά να στείλουμε το μη διαθέσιμο προϊόν. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, μη διαθέσιμου προϊόντος. Εφόσον έχετε πληρώσει μη διαθέσιμο προϊόν, σας επιστρέφουμε το σύνολο των χρημάτων σας, εκτός και αν επιθυμείτε να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο.

12. Χρόνος παράδοσης

Κύριο μέλημα του ηλεκτρονικού καταστήματος primashop.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποτελεί η άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς, στις χαμηλότερες τιμές.

Ο χρόνος παράδοσης εντός Ελλάδος εξαρτάται από την εταιρία ταχυμεταφορών και είναι συνήθως 1- 4 εργάσιμες ημέρες.

Για τις αποστολές στο εξωτερικό, ο χρόνος παράδοσης είναι 4-7 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από το τμήμα παραγγελιών για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται για τους ανωτέρω χρόνους παράδοσης, οι οποίοι είναι οι συνήθεις, εκτός απροόπτου γεγονότος.

13. Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές – Επιστροφή χρημάτων

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές – Επιστροφή χρημάτων

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2310 521010 και θα χαρούμε να λύσουμε το όποιο πρόβλημά σας. Σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τον πελάτη σε κάθε περίσταση και θα σας δώσουμε πληροφορίες για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημά σας.

Επιστροφή προϊόντος κατόπιν απόφασης υπαναχώρησης

Mπορείτε να ανακοινώσετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε έως και 14 ημερολογιακές μέρες από την βεβαιωμένη από την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ημερομηνία παραλαβής του δέματος από εσάς και κατόπιν σε 14 ημερολογιακές ημέρες πρέπει να το έχετε επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δικά σας έξοδα αποστολής, εκτός και αν από λάθος, σας έχει αποσταλεί προϊόν διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στην απόδειξη που το συνοδεύει. Το προϊόν (ή τα προϊόντα) πρέπει να επιστρέφονται αχρησιμοποίητο και καινούργιο, σε άριστη κατάσταση, μετά από συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διότι κάποια προϊόντα δεν επιστρέφονται.

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ώστε να υπάρχει βέβαιη ημερομηνία) το πολύ εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, με τους εξής τρόπους:

α. με email στο [email protected]

β. ή  να συμπληρώσετε τη φόρμα υπαναχώρησης στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας primashop.gr

Αν δεν υπάρχει γραπτή ενημέρωση που να βεβαιώνει την απόφαση υπαναχώρησης σας με έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους, δεν αναγνωρίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την τυχόν απόφαση υπαναχώρησής σας.

Κατόπιν η εταιρεία θα έρθει αμέσως σε επαφή μαζί σας για την επίλυση του προβλήματός σας. Αν σε τρεις εργάσιμες ημέρες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επικοινωνήσει μαζί σας, τηλεφωνήστε στο 2310 521010.

Σε συμφωνία με την υπ’ αρ. 5338/17.1.2018  υπουργική απόφαση με την οποία κωδικοποιηθήκαν σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του πολλάκις τροποποιηθέντα νόμου 2251/1994, κάποια προϊόντα υπό ορισμένες συνθήκες δεν επιστρέφονται, οπότε αν αποφασίσετε να τα επιστρέψετε, πρέπει να το πράξετε αμέσως για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα καταστροφής τους στο χώρο σας, επίσης δεν πρέπει να χαλάσετε τις συσκευασίες τους, ούτε να τα χρησιμοποιήσετε πέραν του απλού ελέγχου και γενικά να προσέξετε να παραμείνουν σε άριστη κατάσταση (σαν καινούργια) μέχρι να επιστραφούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, σε είδη αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, σε είδη σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας, ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση σε εσάς.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, σε είδη τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν γίνονται επιστροφές σε είδη ρουχισμού που έρχονται σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές και εκκρίσεις του σώματος, ή ρούχα και αξεσουάρ που φορέθηκαν πέραν της απλής και αναγκαίας δοκιμής, ή που πήραν οσμή σώματος ή δυσάρεστες οσμές χώρου, που λερώθηκαν ή πλύθηκαν, που δόθηκαν σε καθαριστήριο και γενικά δεν είναι πλέον ολοκαίνουργια. Ορισμένα αξεσουάρ που έρχονται σε στενή επαφή με το σώμα (π.χ. αξεσουάρ μαλλιών, γάντια, κοσμήματα κτλ) επίσης δεν επιστρέφονται, διότι ενδέχεται να έχουν αναμιχθεί με ουσίες και να είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα πλέον με άλλα στοιχεία.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε είδη υγείας (συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά κτλ) των οποίων η συσκευασία όταν ανοιχθεί, εκ των πραγμάτων τα καθιστά ακατάλληλα προς ασφαλή χρήση από άλλους, ή κοσμήματα όπως σκουλαρίκια που περνούν μέσα από τον τρύπιο λοβό του αυτιού, για λόγους υγιεινής.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε μέρος των προϊόντων πακέτου προσφορών. Σε περίπτωση επιστροφής θα πρέπει να επιστραφούν όλα μαζί τα προϊόντα του πακέτου ή κανένα. Εξαίρεση αποτελεί η αντικατάσταση κάποιου προϊόντος του πακέτου, που από λάθος στάλθηκε σε εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, προϊόντα, η σφραγισμένη συσκευασία των οποίων (νάϋλον, blister, ετικέτες κτλ) ανοίχθηκε ή καταστράφηκε, προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν και προϊόντα που δεν συνοδεύονται την απόδειξη λιανικής πώλησής τους και τα υπόλοιπα έγγραφα που συνόδευαν την αποστολή και τα προϊόντα, δεν γίνονται δεκτά ως επιστρεφόμενα από την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την μονομερώς και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί της πραγματοποιούμενη επιστροφή οιουδήποτε προϊόντος και το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται, οπότε θα επιστρέφεται πίσω στον πελάτη με έξοδα του πελάτη, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση απέναντι του. Πρακτικά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δέχεται μόνο επιστροφές για τις οποίες ο πελάτης την ειδοποίησε εκ των προτέρων και γραπτώς με email (ώστε να αποδεικνύεται η υπαναχώρησή του πέραν πάσης αμφιβολίας), για την πρόθεσή του να επιστρέψει το προϊόν και η εταιρεία ενημερώθηκε για την επιστροφή και την αναμένει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΑΡΒΕΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιστρεφόμενα προϊόντα που χάνονται κατά την διάρκεια της επιστροφής από τον πελάτη. Ο πελάτης έχει πάντα την απόλυτη ευθύνη της αποστολής και της παράδοσης του προϊόντος στην διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που αναγράφεται στο παραστατικό, σε άριστη κατάσταση και με δικά του έξοδα, το ύψος των οποίων διαπραγματεύεται ο ίδιος με την εταιρεία courier που θα χρησιμοποιήσει. Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά ην επιστροφή, ο πελάτης ζητά αποζημίωση από την courier.

Για το λόγο αυτό επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με εταιρεία courier, διότι το απλό ταχυδρομείο δεν αποτελεί επαρκώς ασφαλή τρόπο επιστροφής προϊόντων.

Τα έξοδα επιστροφής αναλαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο σε περίπτωση που από λάθος έχει σταλεί στον πελάτη προϊόν διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στην απόδειξη, ή προϊόν που είχε κάποιο ελάττωμα που διέφυγε της προσοχής του ποιοτικού ελέγχου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς στο email [email protected] ή την αντίστοιχη φόρμα στο primashop.gr, για τον αριθμό αποστολής και την courier με την οποία μας στείλατε την επιστροφή σας, ώστε να εξασφαλίσουμε την παραλαβή του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πάντοτε είναι πρόθυμη να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα μέχρι την τελική και πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, χωρίς όμως να απεμπολεί τα νόμιμα δικαιώματά της.

Επιστροφή χρημάτων

Επιστροφή χρημάτων γίνεται εφόσον απαιτείται, σε τραπεζικό λογαριασμό που ο πελάτης θα υποβάλει γραπτώς στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφόσον το όποιο προϊόν επιστραφεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ελεγχθεί ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Για τον τραπεζικό λογαριασμό επιστροφής χρημάτων, ο πελάτης ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως ακολούθως:

α. με email στο [email protected]

β. ή συμπληρώνοντας τη φόρμα υπαναχώρησης στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας primashop.gr

Σας ενημερώσουμε ότι οι επιστροφές χρημάτων γίνονται μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK, οπότε αν έχετε λογαριασμό εκεί, προτείνουμε να τις προτιμήσετε, για να μην έχετε παρακρατήσεις διατραπεζικής συναλλαγής.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε αντί για τα χρήματά σας να σας στείλουμε ένα άλλο προϊόν, ή ένα εκπτωτικό κουπόνι που θα σας έρθει με email και θα το χρησιμοποιήσετε στις αγορές σας από το primashop.gr με περιθώριο 6 μηνών.

Μετά από αλλαγή προϊόντος, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

15. Σταθερότητα τιμών

Πρόθεσή μας είναι να διατηρούμε διαρκώς σταθερές τις τιμές όλων των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ωστόσο δεν μπορούμε, όπως είναι αυτονόητο, να προβλέψουμε την βούληση των προμηθευτών μας όσον αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική. Έτσι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων που προβάλλονται, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους πελάτες του.

16. Τρόποι πληρωμής

Τα προϊόντα που επιλέγετε μπορείτε να τα πληρώσετε με τους παρακάτω τρόπους:

1.  PAYPAL

2. Πιστωτική κάρτα

3. Τραπεζική κατάθεση – μεταφορά

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να κάνετε κατάθεση είναι:

EUROBANK ΑΤΑΡΒΕΑ ΜΕΠΕ

GR31 0260 2060 0001 9020 1129 582

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΑΡΒΕΑ ΜΕΠΕ

GR73 0171 7100 0067 1011 6501 961

4. Με αντικαταβολή, αυστηρά για ποσά μέχρι 200 €. Για μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις τρεις πρώτες μεθόδους

17.Έξοδα αποστολής και Αντικαταβολής

Όλα τα προϊόντα που παραγγέλλετε από τo primashop.gr αποστέλλονται με ταχυμεταφορές (Courier), εκεί που εσείς ορίζετε. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ μεγάλου όγκου ή βάρους των προϊόντων, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή μαζί σας ώστε να ορίσουμε άλλον τρόπο αποστολής (μεταφορική εταιρεία), οπότε μπορεί να αλλάξει και το κόστος των εξόδων αποστολής.

Με δεδομένο το ότι τα έξοδα αποστολής μπορεί να τροποποιούνται λόγω προσφορών της ΕΤΕΙΡΕΙΑΣ, ή αλλαγών της πολιτικής των εταιρειών ταχυμεταφορών και των μεταφορικών εταιρειών εν γένει, καλείστε να διαβάζετε την επικαιροποιημένη πολιτική εξόδων αποστολής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στο κάτω μέρος (FOOTER) της ιστοσελίδας primashop.gr.

18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) της ΕΕ, που είναι σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Η παρούσα ιστοσελίδα www.primashop.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δέχεται, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, (σταθερό-κινητό), e-mail, κτλ, μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δέχεστε να τα παραχωρήσετε, ώστε να σας εξυπηρετήσει, απ΄ευθείας, ή/και μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας παροχής υπηρεσιών.

Αυτό γίνεται, είτε με το να μας τηλεφωνήσετε, είτε με το να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που συμπληρώνετε για να εγγραφείτε στον παρόντα ιστοτόπο και να έχετε δικό σας λογαριασμό (account), ή για να κάνετε αγορές χωρίς εγγραφή, σαν απλοί επισκέπτες. Το να έχετε δικό σας λογαριασμό, σημαίνει ότι θα έχετε δικό σας σύστημα κωδικών πρόσβασης (username και password) ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εξέλιξης των παραγγελιών σας και να λαμβάνετε εξατομικευμένες προσφορές και ενημερώσεις για ευκαιρίες αγορών μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια, το συμφέρον και την ποιότητα των συναλλαγών σας.

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προϊόντα και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε διαβάζοντας παρακάτω, τι δυνατότητες έχετε με βάσει τον νέο αυτό κανονισμό.

Σκοπός αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν εφόσον το επιθυμείτε, για να ενημερωθείτε, με κάποιον από τους υπάρχοντες τρόπους επικοινωνίας (γραπτό μήνυμα, VIBER, e-mail, ενημερωτικό έντυπο, τηλεφωνικά κτλ) για προϊόντα και υπηρεσίες που εκπροσωπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την διάρκεια προσφορών που μπορεί να αποβούν για εσάς πολύ συμφέρουσες και χρήσιμες. Πλην τούτου, εφόσον κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε με ατομικό λογαριασμό (account)  είτε σαν επισκέπτης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κρατήσει αποθηκευμένα τα στοιχεία σας, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος για τις οικονομικές συναλλαγές, ή την έγερση νομικών αξιώσεων.

Η δική σας πρόσβαση στα δεδομένα σας και η διαχείρισή τους από εσάς

Εφόσον δίνοντας τα στοιχεία σας κάνετε δικό σας λογαριασμό (account), τότε μπορείτε να έχετε διαρκώς πρόσβαση στα στοιχεία σας και να τα τροποποιείτε με όποιο τρόπο επιθυμείτε. Αν δεν κάνετε δικό σας λογαριασμό και επιθυμείτε να αλλάξετε κάτι στα στοιχεία σας, τότε θα πρέπει

α. να συμπληρώσετε τη φόρμα επίλυσης διαφορών, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας primashop.gr

β. ή να στείλετε email στο [email protected]

και να μας γνωστοποιήσετε έτσι γραπτώς την επιθυμία σας. Για να πιστοποιήσουμε την ασφάλεια της όποιας αλλαγής στα στοιχεία σας, ενδέχεται να σας τηλεφωνήσουμε. Επίσης μπορείτε να θέσετε τα στοιχεία σας σε λήθη, οπότε τυχόν θα σας καλούμε μόνο για την όποια εξυπηρέτηση κάποιας συναλλαγής σας.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας που θα κάνουμε εμείς για λογαριασμό σας, ή την μετάβαση των στοιχείων σας σε κατάσταση λήθης, χρειάζονται δύο πλήρης εργάσιμες μέρες.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Όλα όσα επιτρέπει ο εκάστοτε νόμος και απαιτούνται για την εξυπηρέτησή σας κατά τις συναλλαγές σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, (σταθερό-κινητό), e-mail, κτλ

Ποια δεδομένα δεν συλλέγουμε

α. Οικονομικές πληροφορίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (paypal, τράπεζες κτλ) με τους οποίους είμαστε διασυνδεδεμένοι για να μπορείτε να κάνετε τις πληρωμές σας, όταν αγοράζετε για παράδειγμα ένα προϊόν. Οι πληροφορίες που τυχόν παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών, υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην δική μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε  οποιαδήποτε Υπηρεσία Πληρωμών.

β. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη θρησκεία, την υγεία, κτλ) .

Που ενδέχεται να δώσουμε τα δεδομένα σας

Στους συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. courier, logistics, εκτέλεσης παραγγελιών κτλ).

Σε τυχούσα κρατική αρχή που θα έχει έννομο συμφέρον να τα ζητήσει.

Σε εταιρεία τυχόν θυγατρική, του ομίλου μας, ή διάδοχο, που θα εξαγοράσει μέρος ή το σύνολο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη σελίδα www.dpa.gr.

19. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου κάθε επαφής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας δίνετε στο πλαίσιο των συναλλαγών σας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρησή τους.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και όποια άλλη εταιρεία απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η συναλλαγή σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Εφόσον το επιθυμεί, όποιος έδωσε τα στοιχεία που απαιτούνταν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να μπουν σε λήθη και να μην υφίστανται καμία επεξεργασία για εμπορικούς ή άλλους λόγους.

Εφόσον λοιπόν το επιθυμεί ο όποιος ενδιαφερόμενος, θα μπορεί να άρει την συγκατάθεσή του και ασκήσει το δικαίωμά του για να μπουν τα στοιχεία του σε λήθη γραπτώς, ώστε να μπορεί να κρατήσει αρχείο του αιτήματός του και να μπορεί να επιβεβαιωθεί το αίτημά του:

α. με email στο [email protected]

β. συμπληρώνοντας τη φόρμα επίλυσης διαφορών, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας primashop.gr

Εξαίρεση αποτελούν οι λόγοι της παρ.3 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα σε λήθη, δεν συνεπάγεται διαγραφή των στοιχείων αγοράς προϊόντων που τυχόν κάνατε και που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Οικονομικών.

Εγγραφή και διαγραφή σε  newsletter  και σε ενημέρωση προσφορών

Κατά την επίσκεψη Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου primashop.gr, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να δηλώσει προσωπικά δεδομένα του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως η με κάθε τρόπο (τηλεφωνικά, με SMS με email, με οιαδήποτε άλλη περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, αποστολή ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού μέσω ταχυδρομείου ή courier, σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κτλ), ενημέρωσή του, για συμφέρουσες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και συζητήσεις, κλπ. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης ρητά πρέπει να συγκατατίθεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την ασφάλεια των συναλλαγών του και την διασφάλιση των συμφερόντων του, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

Την συγκατάθεσή του δίνει ο επισκέπτης ή πελάτης της ιστοσελίδας primashop.gr,

α. “τικάροντας” ένα τετραγωνάκι, κατά τις αγορές του, ή την εγγραφή του για την δημιουργία λογαριασμού (account)

b. με την εγγραφή του στο newsletter.

Εφόσον το επιθυμεί θα μπορεί να άρει την συγκατάθεσή του για προσφορές και ενημερώσεις:

α. με email στο [email protected]

β. συμπληρώνοντας τη φόρμα επίλυσης διαφορών, στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας primashop.gr

Επί μέρους διευκρινίσεις

(1) Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Τα απολύτως αναγκαία στοιχεία κάθε πελάτη, τα βλέπει μόνο το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την λήψη, καταχώρηση, λογιστική ολοκλήρωση (κοπή παραστατικών), πακετάρισμα και αποστολή της παραγγελίας του. Όλο αυτό το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έχει δεσμευθεί γραπτώς μέσω της εφαρμογής gov.gr, για την φύλαξη  του απορρήτου των στοιχείων σας.

(3) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου ή για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές αρχές του κράτους. Όταν πρόκειται για στοιχεία υποκειμένων δεδομένων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς) που λαμβάνουν χώρα είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού, τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες αρχείων δεδομένων, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. courier, τράπεζες, paypal κτλ)  και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των νομίμων διατάξεων. Στοιχεία αρχείου δεδομένων μπορεί να κοινοποιούνται, επίσης, στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

(4) Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την αποστολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ή όταν Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει μέρος σε τυχόν διεξαγόμενες διαβουλεύσεις ή συζητήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλει τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα, ισχύουν τα εξής:

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε συλλέγει, εν γνώσει της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Για κάθε επικοινωνία Πελάτη ή/και επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του Πελάτη ή/και επισκέπτη/χρήστη της ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

(5) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να αποστέλλει προς τους Πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με περιοδικές ενημερώσεις (newsletters κλπ), κατόπιν δικής τους συναίνεσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να σχετίζονται με πραγματογνώμονες καθώς και οικονομικούς ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων, εταιρίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον – κατά το μέτρο του δυνατού – ανώνυμο τρόπο που αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού και ανάπτυξης ιστοσελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους.

(6) Συμμορφούμενη προς το Νόμο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο Νόμος το απαιτεί, ή/και σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή προκειμένου να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανώτερης βίας.

(7) Στην περίπτωση που (όπως προαναφέρθηκε) ο Πελάτης ή/και επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή την διαγραφή τους. Ενδεχομένως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει την δήλωσή του για αλλαγή ή εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων του σε λήθη. Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από καιρού εις καιρόν ανάλογα με τις ανάγκες της.

(8) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της οι οποίες είναι υπό τον έλεγχό της. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών ή/και των  επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών της, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, διότι η ασφάλεια των διακομιστών δεν εξαρτάται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

(9) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς την περαιτέρω συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη ή πελάτη του διαδικτυακού τόπου της, πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει, σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή των συνδεδεμένων με αυτήν, ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης η οποία περιλαμβάνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή εταιρείες έχουσες ενδοομιλική σχέση, ή τις τυχόν συνδεόμενες με αυτήν ή θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους των κεφαλαίων ή επιχειρηματικών κλάδων της ή των συνδεόμενων με αυτήν ή θυγατρικών της εταιριών ή σε περίπτωση ανάθεσης των υπηρεσιών τιμολόγησης ή/και αποστολής δεμάτων σε τρίτους.

 (10) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλαδή μη κερδοσκοπική, χρήση.

(11) Φωτογραφίες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των προμηθευτών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

(12) Ο δημιουργός έργου που συνιστά περιεχόμενο μέρος ή εισφέρεται για χρήση του έργου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παραχωρεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς πληρωμή (πνευματικών) δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, διαρκή (για τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας) άδεια να ασκεί τα δικαιώματα  στo έργο, όπως κατωτέρω:

1. Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα.

2. Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα.

3. Να διανέμει αντίγραφα οπτικές ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής οπτικής ή ηχητικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα.

4. Να διανέμει αντίγραφα οπτικές ή ή ηχητικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής οπτικής ή ηχητικής μετάδοσης παράγωγα έργα.

20. Όλοι οι παραπάνω όροι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους

Η παραμονή στην ιστοσελίδα και η οποιασδήποτε μορφής χρήση της ή συναλλαγή, προϋποθέτει και δηλώνει την εκ των προτέρων απόλυτη και άνευ ενδοιασμών αποδοχή τους με την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του Πελάτη/Χρήστη.